Historien

Hvis du er interesseret i at vide lidt om historien bag selve gården, kan du læse om den nedenfor. 

Nordgaardens historie

Det fremgår af gamle kort, at der allerede i 1770 lå en gård, hvor Nordgaarden ligger i dag, og af gamle fæstebøger kan man se, at Nordgaarden og den tidligere Hulegaard har været sammenhørende i en lang årrække. De omtales første gang i 1823, hvor de ejes af Ole Søren Olsen. Over døren på den gamle svinestald ud mod vejen står der, “Denne ladelenge er bygt af Ole Olsen….”. Længen, som er med bindingsværk, blev opført i 1829 og havde dengang stråtag.

I 1849 købte Kammerherre Hans Frederik Fenger Nordgaarden. På det tidspunkt var det en meget forsømt gård. Hovedbygningen var allerede dengang meget stor, men “inden døre var der uendelig tarveligt”. Hans Frederik Fenger boede med sine 12 børn i den gamle hovedbygning, og markerne var dengang alle indhegnede med stengærder.

Hans Frederik Fenger opdyrkede fælleden, som var bevokset med lyng ved at rydde for sten og brænde lyngen af. Stenene blev sprængt med krudt og brugt til at opføre de to gamle kampestensbygninger, lade og kostald samt en havemur, som ikke findes længere. Stenene fra havemuren er formodentlig dem, der i dag udgør fundamentet på den nye hovedbygning, som blev opført i 1920.

Allerede i 1850 beskrives haven som en gammel have med mange gode frugttræer, en stor plæne med blomsterbede uden for havestuen og et stort stråtækt lysthus bag plænen. I 1859 solgte Hans Frederik Fenger gården til Løjtnant James Webster Lundewall.

Der var derefter flere ejere, inden Landmandsbanken i 1885 overtog den på tvangsauktion for 160.000 kr. Derefter ejedes den en tid af et konsortium, blev i 1891 solgt af Birkedommer Øllgaard til Godsejer A. Andersen, Adamshøj, som i 1902 afhændede den til Proprietær N.P. Hansen. N.P. Hansen tog i 1916 navnet Hansen-Nord, fordi han altid blev kaldt Hansen Nordgården. I 1932 solgte arvingerne den til proprietær Pape, der afløstes af Baron Løwenskjold i 1938. I 1942 købte Godsejer Th. Danielsen gården, og den var derefter i familiens eje indtil vi flyttede ind i 1999. På det tidspunkt blev jorden skilt fra og lagt ind under nabogården, Adamshøj.

I 1905 opførte Hansen-Nord en efter datidens forhold meget stor og moderne malkekvægsstald med plads til godt 75 køer. Her var der en af Danmarks første og største besætninger af RDM. I de øvrige staldbygninger har der været over 100 svin samt heste og høns. Herudover har der været et leben med mange ansatte og bl.a. har der været skolestue for både gårdens børn samt børn fra området. Der har tidligere hørt 4 fæstehuse og 232 hektar jord til gården fordelt på 206 hektar ager, 11 hektar skov, 5 hektar have og gårdsplads.