Vores Højlandskvæg

Ole & Charlotte Skou, Nordgårdshuse 11, 4100 Ringsted Tlf. 70 20 77 88. CVR 31258588 skou@nordgaarden.com

Nordgaarden Skotsk Højlandskvæg

Vores Højlandskvæg

Vores besætning af Skotsk Højlandskvæg tæller ca. 10 køer, 3 avlstyre samt 15-20 kalve og ungdyr. Vores mål er en relativ lille besætning bestående af tamme og let håndterbare dyr af bedste avlsmæssige kvalitet.

 

Vi vejer alle vore kalve ved fødsel, 200 dage og 1 år for at kunne udvælge dem med den

bedste tilvækst til den videre avl. For at få nye og bedre gener til avlen har vi importeret embryoner 2 gange. Det er der kommet 1 ko og 6 avlstyre ud af. Koen og 2 af avlstyrene er stadig i vores besætning. Derudover inseminerer vi løbende enkelte køer og kvier med sæd fra importtyre.

 

Vi lægger stor vægt på, at vore dyr er tillidsfulde og rolige. Vi bruger derfor meget tid på at strigle og snakke med dyrene helt fra de er nyfødte, således at de bliver fortrolige med os. Alle vore køer elsker at blive striglet og helst ser vi, at alle vore kvier og køer er så tamme, at de lader os komme til deres nyfødte kalve uden at de bliver stressede og urolige.